Traadita andmesidevõrgu kasutamise eeskiri külalistele.

Eeskiri on Antsla Vallavalitsuse külalistele avaliku traadita andmesidevõrgu (edaspidi külalisvõrk) vahendite ja teenuste kasutamiseks.

Isik, kes on ühendatud külalisvõrguga või läbi külalisvõrgu ühenduse loonud mõne teise võrguga, peab järgima käesolevat eeskirja ja võrgu/võrkude eeskirju, kuhu ta ühendub.

Antsla Vallavalitsus ei anna garantiid külalisvõrgu saadavusele ega turvalisusele. Külalisvõrgu kasutamist pakutakse olemasolevate võimaluste piires ja WiFi4EU projekti tingimustele vastavalt.

Külalisvõrku kasutades nõustud, et Antsla Vallavalitsus ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida selle kasutamise käigus või tagajärjel.

Antsla Vallavalitsus ei võta vastutust teie või mis tahes kolmanda osapoole poolt üles laaditud, jagatud, edastatud või alla laaditud sisu ega mis tahes teabe eest, millega te võite kokku puutuda või mis tahes andmete eest, mis võivad kaotsi minna või ohtu sattuda külalisvõrguga ühenduses olles.

Antsla Vallavalitsus jätab endale õiguse mis tahes ajal ja põhjusel kasutaja võrguühendus katkestada. Kasutajatele ei anta juurdepääsu Antsla Vallavalitsuse sisevõrgule ega lubata tarkvara installeerida Antsla Vallavalitsuse seadmetesse.

Külalisvõrgu sobimatu kasutamine pole lubatud. Näiteks tuleb täita järgmiseid juhiseid:

Eelpool loetletud juhised ei ole lõplikud, mida Antsla Vallavalitsus võib igal ajal kasutada, et teha kindlaks, kas konkreetne külalisvõrgu kasutus on sobimatu.EELPOOL MAINITUD EESKIRJAGA NÕUSTUMISEKS, KLÕPSAKE ALLOLEVAT NUPPU